มาตรการสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือออกนอกพื้นที่ก่อนกลับมาปฏิบัติหน้าที่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

30 ธันวาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือออกนอกพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

เมื่อกลับเข้ามาในพื้นที่ให้ตรวจหาเชื้อแบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Self-Test Kit หรือ ATK)

และส่งผลใบรับรองการตรวจ ATK ให้แก่ส่วนงานต้นสังกัดก่อนกลับมาปฏิบัติหน้าที่

ภายในวันที่ 3 มกราคม 2565

โดยให้แต่ละส่วนงานรวบรวมรายชื่อ ส่งมายังกองบริหารงานกลาง สำนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ e-mail : saraban@cmu.ac.th

ภายในวันที่ 3 มกราคม 2565

เพื่อรวบรวมรายชื่อส่งให้จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป
.
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม ในช่วงเทศกาลแห่งความสุข ให้ปลอดภัยจาก COVID-19

       
ไฟล์แนบ
แกลลอรี่