ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดี พร้อมด้วย รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ให้การต้อนรับคุณสิริศักดิ์ ปิ่นประชานันท์ ตัวแทนจากบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮมี แอนิมอลเฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมมอบสื่อการเรียนการสอน

18 พฤษภาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดี พร้อมด้วย รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ให้การต้อนรับคุณสิริศักดิ์ ปิ่นประชานันท์ ตัวแทนจากบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮมี แอนิมอลเฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมมอบสื่อการเรียนการสอนให้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565
แกลลอรี่