ผู้บริหารคณะ พร้อมทีมงานจาก Freie Universit?t Berlin ด้วยเข้าพบท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

30 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต และ ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย นำ Prof. Dr. Uwe Roesler พร้อมทีมงาน จาก Freie Universit?t Berlin สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าพบ ศ.นพ.ดร.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

แกลลอรี่