ผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฯ ประเภท ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน

30 มิถุนายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ผลการพิจารณาการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประเภท ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน


รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ
แกลลอรี่