ซุ้มประตูป่า ป๋าเวณียี่เป็ง 11 พฤศจิกายน 2562

12 พฤศจิกายน 2562

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมทำ ซุ้มประตูป่า ป๋าเวณียี่เป็ง  เพื่อร่วมสืบสานประเพณียี่เป็งของล้านนา ในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี  2562 โดยมีบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรม  ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
แกลลอรี่