ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ และพาเยี่ยมชมพร้อมแนะนำห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในถ่ายทำเผยแพร่วิดีโอ ในประเด็น One day in CMU

12 พฤษภาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์ และพาเยี่ยมชมพร้อมแนะนำห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในถ่ายทำเผยแพร่วิดีโอ ในประเด็น One day in CMU โดยทีมงานจากศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565
 
แกลลอรี่