รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 สาขาวิชาการ งานวิจัย และการบริหารองค์กรการศึกษา จากสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัเชียงใหม่

31 มีนาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมเข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2564 สาขาวิชาการ งานวิจัย และการบริหารองค์กรการศึกษา จากสมาคมนักศึกษาเก่าเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่