เจลลี่รสผลไม้-เจลลี่กระเพาะปลาน้ำแดง มิติใหม่ของเจลลี่อาหารสำหรับผู้สูงอายุ กลืนง่าย รสชาติดี ได้สารอาหารครบถ้วน

30 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เจลลี่รสผลไม้-เจลลี่กระเพาะปลาน้ำแดง
มิติใหม่ของเจลลี่อาหารสำหรับผู้สูงอายุ กลืนง่าย รสชาติดี ได้สารอาหารครบถ้วน

ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุในรูปแบบเจลลี่ รสผลไม้ มีลักษณะอ่อนนุ่ม อุดมด้วยไฟเบอร์และสารต้านอนุมูลอิสระ ไม่มีส่วนผสมของวัตถุเจือปนอาหาร (food additive) ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ให้รสชาติที่เหมือนกับการได้รับประทานผลไม้สด เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเนื่องจากภาวะการบดเคี้ยว การกลืน ซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติด้านเนื้อสัมผัส และด้านการยอมรับทางประสาทสัมผัสโดยผู้สูงอายุที่มีภาวะกลืนลำบากให้อยู่ในเกณฑ์ดี โดยผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการพัฒนาโดย ผศ.ดร.ธรรณพ เหล่ากุลดิลก สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล คณะอุตสาหกรรมเกษตรในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุในรูปแบบเจลลี่กระเพาะปลาน้ำแดง เน้นที่การส่งเสริมภาวะโภชนาการด้านโปรตีน มีลักษณะเนื้อสัมผัสนุ่ม ให้รสชาติอร่อยตามแบบฉบับกระเพาะปลาน้ำแดงแบบดั้งเดิม สามารถกลืนได้ง่าย ผ่านการทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะเคี้ยวกลืนลำบาก โดยใช้เวลาในการกลืนเพียง 1.7 วินาที ทั้งยังสามารถเลือกรับประทานได้ทั้งในรูปแบบเจลลี่ หรือรูปแบบซุปร้อนๆ เพิ่มทางเลือกในการรับประทานได้อีกทางหนึ่ง โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้มี ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นผู้พัฒนา

แกลลอรี่