หน่วยวิจัยฯ : ประชุมร่วมกับบริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อแบรนด์ “เกรซ”

19 กุมภาพันธ์ 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา เขียววานาวงศ์ษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ คำไทย ได้เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ นายแพทย์วีรฉัตร กิตติรัตนไพบูลย์ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อแบรนด์ “เกรซ” เพื่อหารือการดำเนินงานวิจัยด้านบรรจุภัณฑ์จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร
แกลลอรี่