อาคารสุจิณโณ..คู่เมืองเชียงใหม่

19 มกราคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พงษ์ศิริ ปรารถนาดี
อดีตนายแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครเชียงใหม่


ติดตามผ่านช่องทาง
Youtube : https://cmu.to/XhsiI
Facebook: https://cmu.to/IpotK
Website : https://cmu.to/ww7Hw
Blockdit : https://cmu.to/534SN
Twitter : https://cmu.to/ctT32
Telegram : https://cmu.to/xoKNx
Line@MedCMU : https://cmu.to/Fx5Rr
Instagram : https://cmu.to/S73Sl
#SAVESUJINNO
#อาคารสุจิณโณ
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU

แกลลอรี่