การประชุมเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2564

2 เมษายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                  รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2564 ตามโครงการ การพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือปี 2563 ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564

ภาพและรายละเอียดประกอบข่าว : ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน
 
แกลลอรี่