ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ นำคณาจารย์และบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

24 พฤษภาคม 2564

คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสังกัดคณะบริหารธุรกิจ ร่วมเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ป้องกันตัวเราและคนรอบข้าง “หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ในวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : https://www.ba.cmu.ac.th/th/accba052364
ไฟล์แนบ
แกลลอรี่