อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ มช. ได้รับรางวัล "นักแปลดีเด่น รางวัลสุรินทราชา 2024" จากสมาคมนักแปลและล่ามแแห่งประเทศไทย

17 พฤษภาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์สมพร วาร์นาโด อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล "นักแปลดีเด่น รางวัลสุรินทราชา 2024" จากสมาคมนักแปลและล่ามแแห่งประเทศไทย 

#CONGRATULATIONS #HumanitiesCMU #HumanCMU
ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/photo/?fbid=910682770856925&set=a.643386857586519
แกลลอรี่