มช.ลงนามร่วม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

10 กันยายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณภาสกร ชัยรัตน์ รองอธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และศาสตราจารย์ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เชิงพาณิชย์หรือสู่บัญชีนวัตกรรมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพครบวงจร ประจำปี 2562 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ร่วมกัน พัฒนารูปแบบ กระบวรการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทำให้เกิดการใช้งานจริงทั้งภายในประเทศและการส่งออกต่างประเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนความร่วมมือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ห้องประชุม มล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่