กิจกรรมประชุมปูเสื่อสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

8 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมปูเสื่อ โดยงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ความคืบหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสายสนับสนุนเข้าประชุมด้วยกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้อง E115 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565
แกลลอรี่