งานแสดงมุทิตาจิตานุสรณ์สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

18 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ครอบครัวสัตวแพทย์ นำโดย ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความกตเวทิตาจิต เนื่องในโอกาสที่ นางสาวอรุณี ชุติมา เจ้าหน้าที่สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของกลุ่มผู้ก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประมวลภาพทั้งหมด Click

แกลลอรี่