ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ SO ANTHRO SEMINAR SERIES 2023 หัวข้อ: “ย้อนมองสังคมไทย ยุค ‘วัยรุ่นสร้างตัว’ ผ่านแนวคิด mode of production แบบมาร์กซิสต์”

6 มิถุนายน 2566

คณะสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมเสวนาวิชาการ SO ANTHRO SEMINAR SERIES 2023
หัวข้อ: “ย้อนมองสังคมไทย ยุค ‘วัยรุ่นสร้างตัว’ ผ่านแนวคิด mode of production แบบมาร์กซิสต์”
บรรยายโดย อาจารย์นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ดำเนินรายการโดย สาธิยา เขื่อนคำ นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ห้องสีฟ้า) อาคาร 3
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หรือ ทางระบบออนไลน์
Zoom ID: 364 245 2920 Password: 5678
และ Facebook live ทางเพจ : โครงการบัณฑิตศึกษา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่