ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

11 กันยายน 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา