คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ร่วมถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชา ประจำปี 2564 ณ วัดปันเส่า

23 กรกฎาคม 2564

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดปันเส่า ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564

แกลลอรี่