โครงการอบรม “ชินนสาสมาธิ : สมาธิชนะใจตนเอง” รุ่นที่ 1

31 กรกฎาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ชมรมผู้เกษียณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรม “ชินนสาสมาธิ : สมาธิชนะใจตนเอง” รุ่นที่ 1 ให้กับสมาชิกของชมรม และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ได้เรียนรู้หลักการการทำสมาธิเบื้องตัน และวิธีการฝึกสมาธิแบบง่ายๆ และ สามารถนำธรรมะและการปฏิบัติสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 24 บ้านศรีศุกรีและสาขา 154 วัดป่าดาราภิรมย์ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
แกลลอรี่