รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ กรอบอัตราเชิงยุทธศาสตร์ แบบสัญญาจ้าง 3-5 ปี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

14 มกราคม 2563

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ กรอบอัตราเชิงยุทธศาสตร์ แบบสัญญาจ้าง 3-5 ปี ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยมีหลักฐานการสมัครครบถ้วน ได้ที่ห้อง One Stop Services สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที่การรับสมัครได้ที่ http://itsc.cmu.ac.th/ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ

ที่มา : https://itsc.cmu.ac.th/News/NewsDetail.aspx?id=e4a178eb-60ed-4fbe-afc1-f4d9f237c48b 

แกลลอรี่