ผลการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการแบบบูรณาการแพทย์เชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 " Science to Patients: Medicine CMU Contest (S2P)

23 พฤศจิกายน 2564

คณะแพทยศาสตร์

ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC)
ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

: รางวัลชนะเลิศ ได้รับเหรียญทอง และทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท ได้แก่ทีม ย่าบาหยัน

1. นศพ. สิริวัฒน์ ธัญญเจริญ
2. นศพ.นภัสสร ไกรวิศิษฏ์กุล
3. นศพ.ภูริณัฐ ตรียาพงษ์


: รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้รับเหรียญเงิน และทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท ได้แก่ ทีม Mickey mouse
1. นศพ.ภาวิณี ภิรมกาญจนศักดิ์
2. นศพ. มณีกาญจน์ แสนโพธิ์
3. นศพ. ชวิน อักษร
4. นศพ. ธรรม์ เหมจินดา


: รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้รับเหรียญทองแดง และทุนการศึกษาจำนวน 2,500 บาท ได้แก่ ทีม haha
1. นศพ. ศวิตา ควรประเสริฐ
2. นศพ.ญาณันธร รักธรรม
3. นศพ.นัทธพรรณ ศิริติกุล
4. นศพ.ภาวรินทร์ นิวัฒนนันท์
แกลลอรี่