คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร

25 มกราคม 2566

คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวน 47 คน พร้อมด้วยผู้บริหารและครู 11 คน รวม 58 คน จากโรงเรียนราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเปิดโลกทัศน์ และได้รับความรู้ด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เสริมต่อยอดความรู้ที่ได้จากในห้องเรียน อีกทั้งยังได้ทดลองทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับน้อง ๆ อีกด้วย เมื่อวันพุธที่ 18 ม.ค. 66 เวลา 09.00-12.00 น
#เภสัชมช #นักเรียนเยี่ยมชมคณะ #เภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่