โลกของผึ้ง น้ำผึ้งไทยยืนหนึ่งบนเวทีโลก

5 สิงหาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

น้ำผึ้งไทยปลอมหรือเปล่า? หากน้ำผึ้งมาจากฟาร์มเกษตรผู้เลี้ยงผึ้งตัวจริง ยังไงก็เป็นน้ำผึ้งแท้ แถมเป็นน้ำผึ้ง “ชั้นดี” อีกด้วย โดยเฉพาะน้ำผึ้งดอกลำไย ที่ต่างชาติยังติดใจ

โครงการ Smart Beekeeper คือเพื่อนคู่คิดเกษตรกรเลี้ยงผึ้งของไทย ผลักดันผลิตภัณฑ์จากผึ้งให้ได้รับการยอมรับระดับสากลด้วยงานวิจัยที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

Research Cafe
โลกของผึ้ง
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สนับสนุนการวิจัยโดย สกสว.


อ่านบทสัมภาษณ์  "การเลี้ยงผึ้ง (ศาสตร์+ศิลป์) ไม่ง่าย"  รศ.ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านผึ้ง และอาจารย์ประจำวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ https://researchcafe.org/world-of-bees/ 


ข้อมูลโดย : https://researchcafe.org/the-world-of-bees/
แกลลอรี่