ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ประเมินคุณค่าทางโภชนการของอาหารว่าง

23 กุมภาพันธ์ 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์

โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาหารปลอดภัย (Food Safety: CMU)
ระยะที่ 3 ขอประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ประเมินคุณค่าทางโภชนการของอาหารว่าง
จัดทำโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการอาหารว่าง
ลดหวาน มัน เค็ม สำหรับการประชุมและโอกาสต่างๆ ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 https://cmsdm.net/CMUBREAK/

#PHCMU
แกลลอรี่