พิธีแสดงพระธรรมเทศนาและสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ รองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษา

25 ธันวาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา ร่วมในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาและสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ รองศาสตราจารย์ปราณีต สวัสดิรักษาข้าราชการบำนาญ อดีตผู้บริหารก่อนการก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ อดีตรองคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอดีตนายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ โดยมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธี ณ ศาลาสหัท-หงษ์ มหาคุณ อนุสรณ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566

แกลลอรี่