ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิด " งานมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

13 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิด " งานมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 " จัดโดย“โครงงานมหิดล” นักศึกษา 6 คณะ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย อ.น.สพ.ดร.สนธยา อ่ำสำอาง และ อ.น.สพ.ดร.บุรินทร์ บุญศรี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ พร้อมสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2565
.
กิจกรรมภายในงาน สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมให้บริการห้องตรวจสุขภาพสุนัข และร่วมงานแสดงดนตรีเพื่อการกุศล ในระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2565 ซึ่งในวันที่ 4 ธันวาคม 2565 มีการบรรยายเรื่อง “พิษสุนัขบ้า” โดย รศ.น.สพ.ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ อาจารย์ประจำหน่วยสัตวแพทย์สาธารณสุข ภาควิชาชีวศาสตร์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว 
แกลลอรี่