ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Can Tho University ประเทศเวียดนาม

11 กันยายน 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะบุคลากรและผู้นำนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Can Tho University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 22 คน ในโอกาสที่มาแลกเปลี่ยนโครงการดังกล่าว มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำงานขององค์การนักศึกษา วัฒนธรรม ภาษา เพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษาระหว่าง 2 มหาวิทยาลัยและผลักดันการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองโลก รวมถึงการสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ม.ล.ปิ่น มาลากุล อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562 
แกลลอรี่