การตรวจเยี่ยมคณะสังคมศาสตร์ (Site Visit) เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับ EdPEx200

17 กันยายน 2563

คณะสังคมศาสตร์

กำหนดการตรวจเยี่ยมคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศฯ : EdPEx 200 รุ่นที่ 7
วันที่ 18 – 19 กันยายน 2563
ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่