มอบเครื่องเป่าใบไม้ จำนวน 5 เครื่อง อาหารแห้ง และน้ำดื่ม แก่อาสาสมัครและผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันควบคุมและดับไฟป่า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

7 เมษายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเครื่องเป่าใบไม้ จำนวน 5 เครื่อง อาหารแห้ง และน้ำดื่ม แก่นายภาณุวรรษ ผิวละมุล ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้สนับสนุนแก่อาสาสมัครและผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันควบคุมและดับไฟป่า ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่อุทยานดอยสุเทพ – ปุย ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566
แกลลอรี่