ทีมนักวิจัย อก.มช. คว้ารางวัล Bronze Prize for excellent efforts in creating invention จากงาน Seoul International Invention Fair 2022

21 พฤศจิกายน 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย หัวหน้าทีมนักประดิษฐ์ ศ.ดร. พรชัย ราชตนะพันธุ์ ทีมนักประดิษฐ์
1. นายอภิสิทธิ์ แสนใจบาล
2. รศ.ดร.วินิตา บุณโยดม (รศ.ดร. ปิติวัฒน์ วัฒนชัย เป็นตัวแทน ไปร่วมเสนอผลงาน)
3. รศ.ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกลุวงศ์
4. อ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ ธนัคฆเศรณี

ได้รับรางวัล Bronze Prize for excellent efforts in creating invention จากงาน Seoul International Invention Fair 2022” (SIIF 2022) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา จากการนำเสนอผลงาน "Smart TIT Intelligent time-temperature-indicator from biopolymer for fresh produce"

ซึ่ง SIIF 2022 เป็นเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติจากนักวิจัยและนักประดิษฐ์จากทั่วทุกมุมโลก นับว่าเป็นเวทีที่มีความสำคัญที่มีขนาดใหญ่และสำคัญมากในเอเชีย ซึ่งมีผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมร่วมจัดแสดงและประกวดร่วม 1,000 ผลงาน
แกลลอรี่