แรงต่อเนื่องเหรียญที่ 2 นักปั่นเสือภูเขาบ้านสีแสด มช. คว้าทองอ่างแก้วเกมส์ 2024

9 มิถุนายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีธนากรณ์ ทำการดี บุคลากรหน่วยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้าเหรียญทอง จักรยานเสือภูเขา ประเภท Individual Time trial รุ่น 30 - 39 ปี ชาย ให้กับทีมจักรยานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับเป็นเหรียญที่สองหลังจากได้เหรียญเงิน ประเภท Cross Country รุ่นเดียวกันนี้มาครอบครองแล้ว ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 "อ่างแก้วเกมส์ 2024" ณ เส้นทางขึ้นดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567

แกลลอรี่