พิธีเปิดงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week 2019)

2 ธันวาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week 2019) ภายใต้แนวคิด Better City, Better Living โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ สมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรม สมาคมผู้ค้าบ้านถวาย สมาคมสินค้าดีไซน์ รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่และจากทั่วประเทศ ร่วมแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคม 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ TCDC เชียงใหม่ และบริเวณอื่นๆทั่วเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่