ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

5 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะทำงาน ในโอกาสเข้าหารือเพื่อสร้างความร่วมมือจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาย่อย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่