ต้อนรับเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย และคณะฯ

20 มีนาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และคณาจารย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ His Excellncy Mr. David Daly EU Ambassador to Thailand พร้อมด้วยคณะทูตจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป จำนวน 12 ประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรีย ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศฟินแลนด์ ประเทศฝรั่งเศษ ประเทศเยอรมนี ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศอิตาลี ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศโปแลนด์ ประเทศโรมาเนีย ประเทศสโวาเกีย และประเทศสเปน เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 ณ ห้องสืบค้น ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ คณะทูตจาก EU ได้ร่วมรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น ทางด้านรัฐศาสตร์ในประเด็นต่างๆ อาทิ National & Local Democratization โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง, Thailand Politics and Public Policy ahead of elections โดยอ.ดร.ณัฐกร วิทิตานนท์ และ Mekong Subregional Situation โดย ผศ.ดร.นรุตม์ เจริญศรี.
แกลลอรี่