“โครงการกล่องพิพิธภัณฑ์ส่งถึงบ้านเพื่อผู้สูงวัยติดเตียง” การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ สำหรับผู้สูงวัยที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือผู้สูงวัยติดเตียง

31 พฤษภาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณกาญจนา จีโน และเพื่อน ๆ ร่วมกับศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. จัดทำโครงการกล่องพิพิธภัณฑ์ส่งถึงบ้านเพื่อผู้สูงวัยติดเตียง สนับสนุนโดยโครงการพิพิธภัณฑ์สายตายาว มองการไกลเพื่อผู้สูงวัย มิวเซียมสยาม เพื่อช่วยลดปัญหาการเดินทางของผู้สูงวัย และเป็นการใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัว พร้อมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยววัด บ้าน คุ้ม ผ่าน VR Headset (Virtual Reality) โดยให้บริการแก่ผู้ที่สนใจในลักษณะยืมคืน

ภายในกล่องพิพิธภัณฑ์ส่งถึงบ้านเพื่อผู้สูงวัยติดเตียง ประกอบด้วย คู่มือแนะนำการใช้กล่องพิพิธภัณฑ์ แว่น VR Headset ที่สามารถใช้งานได้กับสมาร์ทโฟนหลากหลายขนาด บ้านกระดาษพับได้สร้างจำลองโมเดลสถาปัตยกรรมล้านนาอย่างง่าย ถุงหอมย้อนความทรงจำ ที่จะพาทุกท่านย้อนความรู้สึกไปในเทศกาลใส่ขันดอก ประเพณีปีใหม่เมือง
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2564 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทาง https://forms.gle/8F45oyqqrq8GG6ZL6
และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://fb.me/e/1oTUsLU1O

โครงการกล่องพิพิธภัณฑ์ส่งถึงบ้านเพื่อผู้สูงวัยติดเตียง กำหนดจัด 4 ระยะเวลา ได้แก่
5 มิถุนายน - 10 มิถุนายน 2564
12 มิถุนายน - 17 มิถุนายน 2564
19 พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2564
26 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2564

โดยมีเงื่อนไขสำหรับผู้ที่ร่วมโครงการฯ ดังนี้
- เป็นครอบครัวผู้สูงวัยติดเตียง ที่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่
- ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- สามารถประเมินผลทุกครั้งหลังยืมคืน

แกลลอรี่