วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลมอบอาหารกล่อง แก่ โรงพยาบาลสนามวัดโกรกกราก

9 สิงหาคม 2564

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลมอบอาหารกล่อง แก่ โรงพยาบาลสนามวัดโกรกกราก (ศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 11) วัดโกรกกราก เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เพื่อกระจายไปตามบ้านที่ประสบภัยโควิด-19
แกลลอรี่