การประชุมเชิงปฏิบัติการภาควิชากิจกรรมบำบัด ประจำปี 2564 เรื่อง “การจัดการความเครียดในชีวิตประจำวันและภาวะหมดไฟในการทำงาน” (Burnout and stress management in daily life)

19 กุมภาพันธ์ 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

การประชุมเชิงปฏิบัติการภาควิชากิจกรรมบำบัด ประจำปี 2564 เรื่อง “การจัดการความเครียดในชีวิตประจำวันและภาวะหมดไฟในการทำงาน” (Burnout and stress management in daily life) ระหว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2564 กรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะในจัดการกับความเครียดและภาวะหมดไฟในการทำงานให้กับนักกิจกรรมบำบัดและบุคคลทั่วไป
??สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงภายในวันที่ 20 เมษายน 2564
??ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายสมพงษ์ ตันติเพชราวรรณ์ โทร. 053-935064 ในวันและเวลาราชการ หรือผ่านทาง e-mail: sompong.tan@cmu.ac.th
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:: https://cmu.to/dojOU
แกลลอรี่