รศ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัยร่วมกันพัฒนา "รูปแบบใหม่ของอุปกรณ์การวิเคราะห์ที่ใช้กระดาษสำหรับ การวิเคราะห์ตัวอย่างหลายซ้ำ โดยใช้สมาร์ทโฟน"

29 สิงหาคม 2565

คณะเภสัชศาสตร์

รศ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม ผู้ช่วยคณบดี ด้านกิจการพิเศษ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัย กลุ่มวิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ เพื่อเศรษฐกิจและสังคม บนความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยร่วมกันพัฒนา "รูปแบบใหม่ของอุปกรณ์การวิเคราะห์ที่ใช้กระดาษสำหรับ การวิเคราะห์ตัวอย่างหลายซ้ำ โดยใช้สมาร์ทโฟน (New designs of paper based analytical devices (PADs) for completing replication analysis of a sample within a single run by employing smartphone)"
ขอขอบพระคุณบทความและภาพประกอบ
Faculty of Science, Chiang Mai University
#เภสัชมช #วิจัย
แกลลอรี่