มอบของที่ระลึกและกล่าวแสดงความขอบคุณ บุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์เนื่องในโอกาสที่ลาออกจากการปฏิบัติงาน

15 มิถุนายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แสดงความขอบคุณ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา อดีตรองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา และอาจารย์ประจำคลินิกสัตว์เคี้ยวเอื้อง ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค พร้อมมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ลาออกจากการปฏิบัติงาน ในโอกาสนี้คณบดีเป็นตัวแทนกล่าวความรู้สึกที่ร่วมปฏิบัติงานมาตลอดระยะเวลา 19 ปี ด้วยความเสียสละและทุ่มเท เป็นทั้งเพื่อนร่วมงานที่ดี เป็นอาจารย์ที่มีศักยภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ที่มีความสำเร็จในการทำงานด้านวิจัย และเป็นที่รักของทุกคน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565
แกลลอรี่