วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ

27 ตุลาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ก่อนการปฏิบัติการกระบวนวิชาปัญหาพิเศษ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องปฏิบัติการ การทำลายเชื้อ การจัดการสารชีวภาพรั่วไหล การใช้สารเคมี การจัดการของเสีย และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
แกลลอรี่