MOU พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรไทย-จีน

25 กุมภาพันธ์ 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริกร สันติโรจนกุล หัวหน้าหน่วยดิจิทัลคอมเมิร์ซ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรไทย-จีนร่วมกัน ในโครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต “สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนไทย-จีน)” ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ China Intelligence Center โดย Ms. LIAN Chen ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ พร้อมด้วย Ms. LAI Lin ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง และโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ การสร้างผู้ประกอบการเชิงดิจิทัล”ภายใต้การสนับสนุนของ แผนงานคนไทย4.0 โดยเข้ามามีส่วนในการจัดตั้งสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

โดยจุดเด่นของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนไทย-จีน) (Digital Technology Management) (DTM) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้ทุกสาขาอาชีพสามารถมาต่อยอดเรียนรู้ทักษะเชิง digital และ digital platform เพื่อกลายเป็น startups หรือ digital workforce ได้ในอนาคต อีกทั้งสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นสถาบันที่มีความทันสมัย นอกเหนือจากการทำหน้าที่เผยแพร่ภาษาวัฒนธรรมของจีนในแบบ traditional ซึ่งทางสถาบันขงจื่อยังมองเห็นความสำคัญต่อการสร้าง digital workforce ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อเรียนรู้ Platform E-commerce และการตลาดออนไลน์โดยใช้ภาษาจีนเป็นสื่อกลาง โดยได้ร่วมมือกับ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยีจัดประกวดการทำสื่อการตลาดออนไลน์สินค้าไทยบุกตลาดจีน มาเป็นเวลาต่อเนื่องถึง 5 ปี โดยครั้งล่าสุดใช้ชื่อว่า "จงชิงคัพ" ที่มีนักศึกษาจากภาควิชาภาษาจีนและบริหารธุรกิจจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศกว่า 100 คนเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนั้นจึงเชื่อว่าหลักสูตร DTM ที่ร่วมมือกันระหว่าง วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นก้าวแรกในกระบวนการสร้าง Project Manager หรือผู้จัดการโครงการ ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการบุคลากรที่มีทั้งทักษะภาษาไทย-จีน และทักษะภาษาดิจิทัลเพื่อการค้าผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์  โดยมี คุณจักรี เตจ๊ะวารี ผู้จัดการหน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์แผนงานคนไทย 4.0 และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
แกลลอรี่