นักวิจัยพยาบาล มช. ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมคว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ

15 ธันวาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ดร.ปฐมพงศ์ ขาวอ่อน นักวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หนึ่งในทีมวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฐพัศ คำไทย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ 2 รางวัลใหญ่ในการประกวดและแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในเวทีระดับนานาชาติ "The 17th International Warsaw Invention Show" (IWIS 2023) ประกอบด้วย รางวัล Gold Medal และ รางวัล Special Award from World Invention Intellectual Property Association (WIIPA) จากผลงาน "บรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ผสมวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร Bio-degradable Plastic Packaging with Agricultural Wastes Blended" ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2566

แกลลอรี่