สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสันทราย

28 กุมภาพันธ์ 2563

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ร่วมส่งมอบครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสันทราย เพื่อไว้ใช้ในการรักษาผู้ป่วย โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นำมามอบในครั้งนี้ประกอบไปด้วย เครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 ชุด, โคมไฟส่องตรวจ จำนวน 2 เครื่อง, เตียงตรวจภายใน จำนวน 1 เครื่อง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
แกลลอรี่