ต้อนรับผู้บริหารจาก University of Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศส

11 พฤษภาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


               รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Associate Professor Dr.Emilien AZEMA, Associate Professor in Mechanics of Granular Media จาก University of Montpellier สาธารณรัฐฝรั่งเศส เข้าเยี่ยมคารวะและหารือปรึกษาหารือด้านความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งในระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Physics and Mechanics of Granular Media ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษา ณ ห้องประชุมยงยุทธ สัจจวาณิชย์ วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่