ผู้อํานวยการธุรกิจสัตว์ปีก บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จํากัด และคณะทำงาน เข้าพบท่านคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์

29 เมษายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ น.สพ.อนุรักษ์ สมกิตติธรรม ผู้อํานวยการธุรกิจสัตว์ปีก บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จํากัด และคณะทำงาน ในโอกาสร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านธุรกิจสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ ตลอดจนการพัฒนาวิชาชีพสัตวแพทย์ และการให้บริการรับใช้สังคม ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
 
แกลลอรี่