สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน “ปิ๊กบ้านเฮาจาวศึกษา” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 สมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. ร่วมกับ ชมรมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. และ คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงาน “ปิ๊กบ้านเฮาจาวศึกษา” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เพื่อรวมพลังนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ได้มีโอกาสกลับมาพบปะสังสรรค์ และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ระหว่างนักศึกษาเก่า สมาคม และคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้กิจกรรมนักศึกษาเก่าเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนนักศึกษาปัจจุบันและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม ตันตระกูล นายกสมาคมฯ และ รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1119909 

แกลลอรี่