พิธีสืบชะตาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และพิธีไหว้ครูศิลป์จุ่ม ปีการศึกษา 2564

7 กุมภาพันธ์ 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัยกรรมศาสตร์ จัดพิธีสืบชะตาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และพิธีไหว้ครูศิลป์จุ่ม ปีการศึกษา 2564 โดยประเพณีไหว้ครู “ศิลป์จุ่ม” ถือเป็นประเพณีอันดีงามของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อสร้างขวัญและความสิริมงคลแก่นักศึกษาน้องใหม่เป็นประจำทุกปี และเป็นการแสดงความเคารพคณาจารย์และสถาปนิกอาวุโสผู้ซึ่งจะประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาความรู้ให้แก่นักศึกษา รวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาจากคณะฯ สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การจัดกิจกรรมดังกล่าว ปฏิบัติตามคำสั่งกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 315/2564 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เรื่องมาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก และยังดำเนินการจัดงานภายใต้มาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด

แกลลอรี่