นางสดศรี กันทะอินทร์ บรรณารักษ์สำนักหอสมุด ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2567 ของคณะทันตแพทยศาสตร์

9 พฤษภาคม 2567

สำนักหอสมุด

       สำนักหอสมุดขอแสดงความยินดี กับ นางสดศรี กันทะอินทร์ หัวหน้างานห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2567 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม ในงานสัมมนาประจำปีของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล ชั้น 4 อาคาร 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

แกลลอรี่