คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ในโซนหมายเลข 20 งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน: Smart Agricultural Innovation for Sustainable Development Goals (SDGs)

16 ธันวาคม 2565

คณะเภสัชศาสตร์

เริ่มแล้ว!
งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน: Smart Agricultural Innovation for Sustainable Development Goals (SDGs) ”โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ยิ่งใหญ่ที่สุด บนพื้นที่ธรรมชาติกว่า 400 ไร่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมจัดบูธนิทรรศการ ในโซนหมายเลข 20
ขอเชิญทุกท่านร่วมเยี่ยมชมงาน
และเสวนาวิชาการที่น่าสนใจมากมาย
ตั้งแต่วันที่ 1 - 12 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00 - 21.00 น.
ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#เภสัชมช #งานเกษตรภาคเหนือครั้งที่10
แกลลอรี่